AKREDİTE “SEVİYE 6” KOBİ DANIŞMANLIĞI

KOBİ’lerin, rekabet güçlerini artıracak, büyümeleri için yol gösterecek, yeni pazarlara açılmasını sağlayacak taktikler verecek, karşılaştıkları sorunlar karşısında çözüm önerileri sunacak olan KOBİ Danışmanları, bir anlamda aile hekimleri gibi çalışacak. Bir kişi için aile hekimi ne ise KOBİ’ler için de danışman aynı olacak. KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten, yönlendirme ve tavsiyelerde bulunan, sunduğu hizmetin sürdürebilirliğini sağlayan, müşteri ilişkilerini yürüten, çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre vb hususlara ilişkin önlemleri alarak sizlere hizmetlerimizi sunuyoruz.

KOBİ’ler ekonomik ve iktisadi hayatın gerek yarattıkları katma değer gerekse istihdam ettikleri insanların çokluğu nedeni ile ülke ekonomileri için kritik bir öneme sahiptir. Bu derece değerli ve önemli olan kurumların sağlıklı temeller üzerinde büyüyüp gelişebilmeleri amatörlükten uzak profesyonelce bir yaklaşımla yönetilmeleri ile mümkün olabilir. Bu anlayışın hayat bulmasının somut bir karşılığı olarak KOBİ danışmanları, küçük ve orta ölçekli işletmelerin varlıklarını korumaları ve geliştirmeleri için biz çözüm olabilir. 2016 yılında KOSGEB ‘in desteği ile Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yeterlilik hazırlanmış ve Resmi gazetede yayınlanmıştır. Temel amaç KOBİ’lere genel işletmecilik, insan kaynakları, finans, üretim, satış ve pazarlama gibi temel işletmecilik alanlarında profesyonel destek verecek olan kişilerin bilimsel kriterlere göre belirlenmesidir. Belgeli danışmanların istihdam edilmeleri durumunda, işletmenin katlandığı maliyetler KOSGEB tarafından ayrıca karşılanabilmektedir (Bölgeye göre %50 ile %70 arasında değişen oranlarda Akredite Kobi Danışman maliyeti KOSGEB tarafından 22.500TL’ye kadar karşılanmaktadır) .