FİRMA CHECK-UP’I

Mevcut Durum Analizi

· İşletmenizin faaliyet yapısını analiz ediyoruz

· İşletmenizin mali yapısını analiz ediyoruz

· İşletmenizin İK yapısını analiz ediyoruz

· İşletmenizin pazarlama faaliyetlerini analiz ediyoruz

· İşletmenizin üretim (mal/hizmet) faaliyetlerini analiz ediyoruz

· İşletmenizin dış çevre analizini yapıyoruz

Analiz sonuçlarını değerlendiriyoruz

İşletmenizle sorun alanları ve çözüm önerileri ile ilgili görüşme gerçekleştiriyoruz

Hizmetin kapsamını belirliyoruz

GEÇ KALMAYIN FİRMANIZIN CHECK-UP’ını YAPTIRIN İŞLETMENİZİ GELECEĞE GÜVENLE TAŞIYIN.