Biz Kimiz

 

 

Gülsün YÜKSEL SEZGİN

Yönetici Ortak olarak görev yaptığı AGEN Yönetim Danışmanlığı şirketinin kurucusu olan , Gülsün Yüksel Sezgin, Adana Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü mezunudur.. Öğrenci iken H.Ö. Sabancı Holding şirketlerinden KORDSA, HİLTONSA Mersin ve ÇİMSA’da staj yapmıştır. Sabancı YAP 99 (Yönetici Aday Programı)’na geleceğin yönetici adayı olarak seçilmiş ve 2,5 yıl süren yoğun programı başarı ile tamamlamıştır.

İş yaşamına, Türkiye’nin en köklü ve prestijli Holdinglerinden biri olan H.Ö. Sabancı Holding firmalarından PİLSA Plastik Sanayi A.Ş.’de Mali İşler departmanında Yönetici Adayı olarak başlayan Gülsün Yüksel Sezgin firmada “Hazine, Bütçe ve Raporlama, Kambiyo ve Tekstil ihracat pazarlama bölümlerinde uzman olarak çalışmıştır. 2002 yılında Tekstil bölümünün BOSSA T.A.Ş.’ ye devredilmesi ile görevine burada devam etmiştir. Özellikle ev tekstili ve spor giyimde Türkiye ve İhracat pazarlarında deneyim sahibidir. PİLSA ve BOSSA şirketlerini yurtdışı pazarlarında temsil etmiştir.

Satış-pazarlama, İK ve Mali konularındaki deneyimini danışman olarak ihtiyacı olan işletmelere aktarmanın yanında, AGEN Consulting’in diğer hizmeti olan Sporculara ve Öğrencilere ABD’de Lisans ve Lisansüstü Burs imkanı sağlayan Programın yöneticisidir.

Gülsün Yüksel Sezgin Adana Tenis Dağcılık Spor Klubü (ATDSK) , Adana Şlem Briç Klubü üyesi ve aktif sporcusudur.

Alp Noyan SEZGİN

Yönetici Ortak olarak görev yaptığı AGEN Yönetim Danışmanlığı şirketinin kurucusu olan , Alp Noyan Sezgin, Tarsus Amerikan Koleji ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü mezunudur. SABANCI University Executive Development Unit -EDU (Stratejik Liderlik Programı) ve  IMD Business School, Lausanne, İsviçre ( Stratejik Liderlik Programı) sertifikalarına sahiptir.

İş yaşamına, Türkiye’nin en köklü ve prestijli  Holdinglerinden biri olan H.Ö. Sabancı Holding firmalarından  Pilsa Plastik Sanayi A.Ş.’de   Mali İşler departmanında Yönetici Adayı olarak başlayan Alp Noyan Sezgin firmada “Hazine, Bütçe ve Raporlama, Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Cari Hesaplar, Risk Takip, İdari ve Yasal Takip, Finansal Mühendislik, Bilgi İşlem, Denetim, İdari İşler, Kambiyo bölümlerinin rapor ettiği  Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığına kadar yükselmiştir.

H.Ö. Sabancı Holding’in üretim şirketlerinden çıkma stratejisi  doğrultusunda 2008 yılında şirket hissesinin % 100 ü Hollanda merkezli, Avrupa’nın en büyük , dünyanın 2. büyük plastik boru ve ek parça şirketi  olan Wavin BV tarafından satın alınması aşamasında M&A işlemlerinin Sabancı tarafından yöneten kişi olarak “Şirket Birleşme ve Satın Alma” konusunda  büyük deneyim kazanmıştır.

“Şirket  Entegrasyonu ,  Şirket Yeniden Yapılandırması,  Proje ve Ekip Yönetimi  , ERP Seçim ve  Uygulaması”  gibi stratejik konularda engin  tecrübesi vardır. İstanbul Sanayi Odası’nın yayınlamış olduğu İSO Türkiye’nin  1. ve 2. 500 Büyük Sanayi Şirketlerinde CFO’luk yapmış,  Danışmanlık hizmetleri vermiştir.

Türkiye’nin ilk devlet belgeli “Seviye 6 KOBİ Danışmanlarından” biri olan Alp Noyan Sezgin, firmalara danışmanlık yapmakta, Devlet Kurumları ve Avrupa Birliği tarafından verilen destekler (hibe , faizsiz kredi vb) için firmalara iş planları ve projeler hazırlamaktadır . 2018 yılında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından finanse edilen “MOBİTEK” projesinde Non-Key-Expert olarak görev almıştır.

Seviye 6 Kobi Danışmanı Nedir?

KOBİ’lerin, rekabet güçlerini artıracak, büyümeleri için yol gösterecek, yeni pazarlara açılmasını sağlayacak taktikler verecek, karşılaştıkları sorunlar karşısında çözüm önerileri sunacak olan KOBİ Danışmanları, bir anlamda aile hekimleri gibi çalışacak. Bir kişi için aile hekimi ne ise KOBİ’ler için de danışman aynı olacak. KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten, yönlendirme ve tavsiyelerde bulunan, sunduğu hizmetin sürdürebilirliğini sağlayan, müşteri ilişkilerini yürüten, çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre vb hususlara ilişkin önlemleri alarak sürdüren nitelikli kişidir.