KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın kısaltması olan KOSGEB, Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü artırmak, rekabet güçlerini yükseltmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur. Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında,  küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik destek programları uygulamaktadır.

KOSGEB’den, çalışan sayısı 250’nin altında olan, yıllık cirosu veya bilanço büyüklüğü 2 yıl üst üste 40 milyon TL’yi geçmeyen küçük ve orta ölçekteki işletmeler ve girişimciler faydalanabilir. Desteklerden yararlanmak isteyen işletmelerin, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olması gerekmektedir. KOSGEB’e veri tabanına  www.kosgeb.gov.tr adresinden kayıt olabilirsiniz.

Destekler

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/3/destekler

KOBİ miyim?

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/kobimiyim/0/kobimiyim-testi

Girişimcilik Eğitimleri

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/ugeliste/0/uygulamali-girisimcilik-egitimi-duyurulari